Gevelrenovatie Zeeland

Werkzaam voor particulieren en bedrijven


Gevel impregneren in Zeeland

Impregneren/hydrofoberen stop schadelijke vochtintreding

Vochtindringing in een gevel kan aanleiding zijn voor allerlei ongewenste problemen, zoals scheurvorming of zoutuitbloeiingen (witte tot grauwe uitslag van voorna- melijk zout in metselwerk). Om deze problemen te voor- komen kunnen minerale gevels worden gehydrofobeerd. Hieronder verstaan we het behandelen van de minerale ondergrond met een hydrofoberingsmiddel. Dit wordt vloeiend op het geveloppervlak aangebracht. Door de gevel te hydrofoberen blijft waterindringing van buitenaf achterwege, terwijl de waterdampdoorlatendheid voor 90% gewaarborgd blijft.

Voordelen van hydrofoberen

• Hydrofoberen vermindert vochtintreding in het minerale geveloppervlak. Hiermee wordt vervuiling van het geveloppervlak aanzienlijk vertraagd. Doordat de gevel een stuk droger is, verdwijnt de voedingsbodem voor algen en mossen. Mocht er toch sprake zijn van aangroei van algen en mos dan gaat dit veel trager en is het bovendien aanzienlijk makkelijker te verwijderen dan bij niet-gehydrofobeerde minerale ondergronden.
• Vorstschade door waterindringing wordt met hydrofoberen van buitenaf beperkt. Voorwaarde daarbij is wel dat geen sprake is van scheurvorming of beschadigingen in het voeg- of metselwerk. De hydrofobering voorkomt de uitspoeling van bindmiddel en de kristallisatie van zouten. Bij toch optredende afzetting van zouten worden deze veel sneller van de gevel afgevoerd.
• De hydrofobering is na applicatie visueel vrijwel niet waarneembaar.

Nadelen hydrofoberen

Voor het juist toepassen van hydrofobering is de nodige deskundigheid vereist. Ondeskundig gebruik van hydrofobering kan de problemen verergeren en bouwschade veroorzaken.
ZO MOET IN HET BIJZONDER GELET WORDEN OP DE VOLGENDE ASPECTEN:
• De gevel mag geen scheurtjes of gaatjes groter dan 0,3 mm hebben. Het water stroomt namelijk in een film van de gevel en omdat hydrofoberingsproducten gaatjes die groter zijn dan 0,3 mm niet afdichten, kan hier juist extra lekkage ontstaan.
• De gevel moet bestaan uit gezond voegwerk. Zwakke voegen kunnen door de zwaardere waterbelasting worden uitgespoeld.
• Bestaande minerale gevels dienen eerst gereinigd te worden. Op deze manier wordt los vuil verwijderd en gaan de poriën open. Zo kan het hydrofoberingsmiddel optimaal in het oppervlak doordringen.

Producten

Er zijn zeer veel hydrofoberingsmiddelen op de markt. De door Voegbedrijf de Landmeter toegepaste hydrofoberingsmiddelen, samengesteld op basis van silanen en siloxanen, zijn zowel oplosmiddelhoudend als water gedragen. Deze producten voldoen aan alle internationaal gestelde eisen. Applicatie dient zeer zorgvuldig te gebeuren, zodat voorkomen wordt dat plekken onbehandeld blijven. Immers, onbehandelde plaatsen worden zwaarder belast en kunnen juist daardoor extra doorslag veroorzaken. Voegbedrijf de Landmeter heeft alle kennis en kunde in huis om uw gevel professioneel te beschermen.
Wanneer uw gevel gereinigd moet worden en voorzien is van lichte / gele metselstenen adviseren we uw gevel te impregneren/hydrofoberen. Impregneren is het waterdicht en vuilafstotend maken van betonnen muren en gevels. Gelet op de ondergrond dient deze schoon te zijn en moet er geen schade aan voeg of metselwerk zijn. Alleen met een schone ondergrond krijgt het impregneermiddel genoeg indringdiepte en dit is goed voor het behoud van uw gevel.
Bij het impregneren/hydrofoberen wordt een kleurloze vloeistof op de stenen/betonnen ondergrond aangebracht. Dit geschiedt dmv de vloeimethode onder lage druk. Zo wordt er 0,7 t/m 1,2 liter per vierkante meter aangebracht. De produkten die we hiervoor gebruiken zijn van Remmers. De vloeistof zorgt na droging voor een vochtwerende onzichtbare maar ademende filmlaag. Het vocht van de regenneerslag loopt buiten de geimpregneerde gevels/muren af, terwijl leefvocht er in dampvorm nog uit kan.

Dit waterwerende effect vertraagd nieuwe vervuiling en de aanhechting van algen en mossen. Met impregneren/hydrofoberen bereikt u zeker een hogere isolatiewaarde van uw muren. Het einde van intrekkend vocht en een hogere mate van bescherming tegen vorstschade door indringend vocht wat uitzet door bevriezing.

Bij gevelrenovatie en gevelreiniging Zeeland bent u hiervoor aan het juiste adres. Met meer dan 1500 projecten in Zeeland heeft u altijd een referentie bij u in de buurt.

Neem voor meer informatie of een prijsopgave geheel vrijblijvend contact met ons


Bekijk projecten Neem contact op
Bekijk onze vacatures